×

Wyznaczenie terenu budowy, czyli umiejscowienie budynku na działce

Wyznaczenie terenu budowy, czyli umiejscowienie budynku na działce

Wyznaczenie terenu budowy, czyli umiejscowienie budynku na działce

Jak wiadomo rozpoczęcie budowy domu mieszkalnego to przedsięwzięcie dość skomplikowane. Choć niektórym wydaje się, że rozpoczęcie budowy to właściwie tylko kwestia wykonania fundamentów, tak naprawdę sprawa ta jest dużo bardziej skomplikowana. Zanim w ogóle możliwe będzie przystąpienie do prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych, konieczne jest spełnienie pewnych formalności. Wśród nich najważniejszą jest oczywiście uzyskanie pozwolenia na budowę. Jednak aby takie pozwolenie otrzymać we właściwym urzędzie gminy lub miasta konieczne jest przedłożenie przede wszystkim profesjonalnego projektu domu, ale też wykazanie się podpisanymi umowami z dostarczycielami podstawowych mediów, jak prąd czy woda. Dopiero po przeanalizowaniu tych wszystkich dokumentów przez urzędników, możliwe będzie rozpoczęcie prac budowlanych. Te z kolei powinny rozpocząć się od wizyty na danej działce i dokładnym umiejscowieniu projektu w terenie. Oznacza to w praktyce dokładne oznaczenie miejsc, w których powstać mają poszczególne ściany, piwnice i inne elementy zabudowania. To właśnie te oznaczenia będą później znakami dla ekipy budowlanej, mówiącymi o tym, gdzie należy wykopać doły pod fundamenty, a gdzie teren powinien zostać nienaruszony. Oczywiście w trakcie budowy mogą się zmieniać pewne szczegóły, jednak ogólny plan budynku zazwyczaj pozostaje bez zmian.