×

Wyciąganie wniosku z kryzysu w USA

Wyciąganie wniosku z kryzysu w USA

Umiejętność wyciągania wniosków z własnych błędów jest jednym z podstawowych dowodów inteligencji i raczej tylko małe dzieci lub wyjątkowo naiwni ludzie powielają błędy, które w pierwszej kolejności doprowadziły ich do jakiejś katastrofy. Ale z wyciąganiem wniosków z błędów swojego otoczenia nie jest już tak kolorowo. Wiele gospodarek nie było w stanie zareagować poprawnie na rozlewający się po całym świecie kryzys finansowy mimo że dwa lata wcześniej załamanie amerykańskiego rynku nieruchomości powinno wszystkim politykom oraz elitom finansowym i giełdowym otworzyć oczy na to, jak niebezpieczne jest finansowanie popytu społecznego ponad możliwości wywiązania się ze swoich zobowiązań. W USA banki chętnie finansowały całym rodzinom plany kupna wielkiej nieruchomości nawet jeśli jej cena przekraczała milion dolarów. W istocie więc nie było problemów przez długie lata – ani z budowaniem nowych nieruchomości ani ze sprzedawaniem tych, które udało się już zaprojektować oraz wybudować. W pewnym jednak momencie okazało się, że klienci nie są w stanie spłacać wysokiego kredytu ani utrzymać nieruchomości i muszą ogłosić bankructwo. A razem z utratą kilkuset tysięcy kredytobiorców banki liczące na zyski z tytułu zwrotu pożyczki na kupno nieruchomości zaczęły same pogrążać się długach i problemach.