×

Wrocławskie Muzeum Architektury

Wrocławskie Muzeum Architektury

Muzeum Architektury we Wrocławiu jest jedynym takim obiektem na terenie naszego kraju. Muzeum to mieści się w pobernardyńskim zespole klasztornym, pochodzącym z XV wieku. Miejsce to uważane jest nierzadko za wizytówkę tego wspaniałego, leżącego nad Odrą, miasta. W muzeum znajduje się wiele zgromadzonych przedmiotów, związanych z tematyką architektury. Bardzo często organizowane są również tymczasowe wystawy, które prezentują twórczość zarówno polskich jak i zagranicznych twórców i artystów. Na terenie muzeum zorganizowane są również wystawy, do których zwiedzający mają stały dostęp. Dotyczą one architektury wczesnego średniowiecza Wrocławia, architektonicznego rzemiosła artystycznego, pochodzącego z okresu od XII do XX w., a także wystawa, która kryje się pod nazwą „Wrocław – wczoraj, dziś i jutro” i dotyczy urbanistycznego rozwoju miasta. Na terenie tego muzealnego obiektu znajduje się również plac poświęcony witrażom, z których niewątpliwie słynie to miejsce. Na największą uwagę zasługuje, pochodzący z z przełomu XII i XIII wieku witraż, na którym znajduje się postać Ezechiela. Jest to najstarszy witraż, jaki został zachowany na polskich ziemiach.