×

Stosowanie rur wielowarstwowych przy instalacji grzewczej domu

Stosowanie rur wielowarstwowych przy instalacji grzewczej domu

Robiąc kosztorys budowy naszego domu, na pewno musimy uwzględnić nie tylko koszt projektu, postawienia budynku w stanie surowym, lecz także wykończenia wnętrz, nawet jeśli nie byłoby to wykonane luksusowymi, drogimi materiałami. W takich kalkulacjach na pewno nie ominie nas kwestia urządzeń, gdzie konieczna jest instalacja hydrauliczna, czyli dopływ wody, kanalizacja czy kwestie ogrzewania budynku. Są zwolennicy różnego rodzaju rozwiązań w kwestii hydrauliki budynku. Zazwyczaj każdy z fachowców, którego zamówimy do wykonania tego rodzaju prac, będzie miał na ten temat swoje zdanie. I przekonany będzie, że jego technologia wykonania, jego materiały będą najlepsze dla urządzania naszego domu. Są zwolennicy rur miedzianych, są też rurek wykonanych w całości z PCV. Jednak w ostatnim okresie czasu szturmem zdobywają swoja pozycje na budowach domków jednorodzinnych w naszym kraju rury tak zwane wielowarstwowe. Przy użyciu tego rodzaju rur bez problemu wykonać można zarówno instalację wody ciepłej, zimnej, jak też ogrzewanie podłogowe czy tez tradycyjne – przy zastosowaniu grzejników. Na wykonanie tak różnych konstrukcji przy zastosowaniu rur wielowarstwowych pozwala ich szczególna budowa. Rury wielowarstwowe to specjalna konstrukcja, która składa się z kilku warstw. Najczęściej są to trzy warstwy. Wewnętrzna cześć rury wykonana jest z polietylenu, który jest odpowiednio usieciowiony elektronami. Na to nakładana jest następna warstwa, wykonana z aluminium. Na wierzchu znajduje się warstwa trzecia – ochronna, wykonana jest z polietylenu. Każda z tych trzech warstw spełnia swoją rolę. Warstwa wewnętrzna, z uwagi na swoje właściwości, wynikające z poddania polietyleny procesowi sieciowego namagnesowania, zapewni super higieniczny kontakt z wodą pitną. Ma za zadanie również utrzymanie wytrzymałości całej instalacji. Chodzi tu o wysokie ciśnienie wewnątrz rury oraz wysoka temperaturę. Kolejna warstwa to aluminium, które zwiększa wytrzymałość rury, zapewnia dodatkowo znaczne zmniejszenie współczynnika jej liniowej rozszerzalności. Ma to niebagatelne znaczenie dla całej instalacji. Stanowi tez znakomita barierę antydyfuzyjną. Jej zadaniem jest zapobieganie wnikania do wnętrza instalacji tlenu. Jeszcze jedna zaleta warstwy aluminiowej jest możliwość formowania odpowiednich kształtów całej instalacji.