×

Rodzaj fundamentu

Rodzaj fundamentu

Budynki mieszkalne mogą być osadzane na różnych fundamentach. Wybór kształtu i rodzaju fundamentu zależy od kilku czynników. Są to przede wszystkim rodzaj konstrukcji naszego budynku, rodzaj gruntu, na jakim ma on zostać postawiony oraz głębokość posadowienia. Każdy projekt fundamentów nawet, jeśli kupujemy gotowy projekt domu, musi zostać dopasowany do warunków panujących na danej działce. W zależności od głębokości posadowienia wyróżnić możemy fundamenty głębokie oraz fundamenty płytkie. Fundamenty głębokie są nazywane fundamentami pośrednimi. Przekazują one obciążenia całego budynku na nisko położone warstwy gruntu. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu elementów takich jak pale, studnie oraz ściany szczelinowe. Najczęściej tego typu fundamenty wykonuje się wtedy, gdy na działce panują trudne warunki gruntowe, a poziom wód jest wysoki. Poniżej poziomu wód trzeba stosować specjalne fundamenty, które opiera się na elementach kesonowych. Fundamenty płytkie są fundamentami najczęściej wykorzystywanymi w budownictwie jednorodzinnym. Stawia się ja na elementach takich jak ławy, płyty, skrzynie, stopy oraz płyty. Tego typu fundament nie jest kładziony na głębokości większej niż 5 metrów w głąb gruntu.