×

Prowadzenie dziennika budowy

Prowadzenie dziennika budowy

Prowadzenie dziennika budowy

Najważniejszym dokumentem, który obowiązuje w naszym budownictwie oraz ma wpływ na architekturę. W dzienniku budowy zamieszczony jest cały przebieg budowy od samego jej rozpoczęcia po każdego rodzaju etapy końcowe. W tymże dzienniku muszą być zamieszczone wszystkie przeprowadzane roboty budowlane jakie miały miejsce podczas trwania budowy domu. Także należy podać adres oraz nazwę firmy, która zajmuje się budową. W razie konieczności w tymże dzienniku budowy muszą być sporządzone sprawozdania w razie jakichkolwiek nagłych zdarzeń. Związane jest to głównie z rejestracją jakichkolwiek wypadków. Dziennik budowy powinien posiadać każdy człowiek, który rozpoczyna budowę już od samych fundamentów rejestrując w tenże sposób jej przebieg. Oczywiście nikt oprócz osób upoważnionych nie może dokonywać do niego wpisów. W późniejszym czasie kiedy budowa zostanie już zakończona przyjeżdża osoba, która sprawdza czy wszystkie prace zostały wykonane a są zamieszczone w dzienniku budowy. Ten dokument ma format A4 i musi być starannie zapisany jak również sporządzony aby podczas odbioru nie było jakichkolwiek niejasności. Wpisów do dziennika budowy mogą dokonywać takie osoby jak między innymi inwestor, projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru budowlanego oraz inne.