×

Położenie wszelkich instalacji ważnym etapem budowy domu

Położenie wszelkich instalacji ważnym etapem budowy domu

Położenie wszelkich instalacji ważnym etapem budowy domu

Mieszkanie w jakimkolwiek budynku, w którym nie ma odpowiednio poprowadzonej instalacji hydraulicznej czy elektrycznej byłoby praktycznie niemożliwe. Dlatego właśnie położenie takiej instalacji jest etapem szczególnie ważnym podczas każdej budowy. Jest to moment, który następuje bezpośrednio po uzyskaniu tak zwanego stanu surowego otwartego, czyli w momencie, gdy posiadamy już szkielet budynku, a e jeszcze bez okien czy drzwi oraz bez ukończonego, pokrytego dachówką lub innym materiałem, dachu. Oczywiście pamiętać trzeba, że sam przebieg wyżej wspomnianych instalacji powinien być odpowiednio zaplanowany już na etapie projektowania domu. Jednak trzeba też wiedzieć, że moment, w którym zaczyna się ową instalację montować jest ostatnim, w którym w projekcie można jeszcze wprowadzić jakieś zmiany. Bo właśnie teraz, kiedy dom już de facto stoi, może się okazać, że bardziej funkcjonalne byłoby umieszczenie włączników światła czy gniazdek elektrycznych w nieco innych miejscach, niż wcześniej było to planowane. Oczywiście ten etap budowy musi zakończyć się pewnym zabezpieczeniem wszystkich odpowiednio zamontowanych kabli i przewodów czy rur. Dlatego jego zakończeniem jest najczęściej położenie tynków wewnętrznych. Oznacza to, że od teraz jakiekolwiek zmiany przebiegu instalacji wymagać będą kucia.