×

Podatek od nieruchomości – kiedy płacić i jak się go nalicza

Podatek od nieruchomości – kiedy płacić i jak się go nalicza

Jeżeli jesteśmy posiadaczem nieruchomości, nieważne, czy to jest dom, mieszkanie czy też działka rolna lub rekreacyjna, jesteśmy obowiązani do płacenia podatku od nieruchomości. Wysokość takiego podatku ustala gmina, gdzie nieruchomość się znajduje – gmina co roku może zmieniać w formie stosownej uchwały wysokość stawek podatku od poszczególnych nieruchomości. Tego rodzaju podatek jesteśmy obowiązani płacić w ratach co kwartał, począwszy od pierwszego terminu, którym jest 15 marca – możemy oczywiście dokonać wpłaty od razu za cały rok. Jeżeli kupiliśmy działkę lub w inny sposób staliśmy się jej właścicielem, podatek od nieruchomości będzie nam naliczony od 1 dnia miesiąca następnego po zakupieniu działki. Jeżeli zaś wybudujemy sobie na przykład dom mieszkalny, obowiązani jesteśmy po zakończeniu prac budowlanych zgłosić to w miejscowym urzędzie – podatek od danej nieruchomości będzie wtedy naliczany od początku roku kalendarzowego, następnego po roku zgłoszenia zakończenia naszej inwestycji. Jeżeli przykładowo realizujemy budowę domu w kilku etapach i wykończyliśmy już całkowicie parter, a dokończenie piętra czy też poddasza odkładamy na dalszy termin, choćby z uwagi na brak na ten cel środków finansowych, również musimy zgłosić do urzędu zakończenie – częściowe prac budowlanych i zostanie nam naliczony podatek od nieruchomości na tych samych zasadach, co w przypadku zakończenia całej inwestycji.