×

Plac budowy i kierownik budowy

Plac budowy i kierownik budowy

Plac budowy i kierownik budowy

Każda budowa powinna, a nawet musi być zorganizowana zgodnie z przepisami obowiązującymi w tej dziedzinie, głównym oparciem w tym względzie będą przepisy zawarte w ustawie Prawo budowlane. To właśnie ta ustawa mówi o tym, jak należy zorganizować plac budowy, jakie powinny być tam zabezpieczenia, mające na celu ochronę bezpieczeństwa osób postronnych, jak w ogóle powinna wyglądać od strony formalno-prawnej cała nasza inwestycja budowlana. Również przedmiotowa ustawa określa, że na każdej budowie powinien być ustanowiony kierownik budowy, a tenże jest zobowiązany do prowadzenia tak zwanego dziennika budowy. Jest to dokument, w którym kierownik budowy będzie wpisywał wszystkie najważniejsze informacje związane z postępem prac na budowie, na pewno poszczególne etapy prowadzonej budowy będą miały swoje odniesienie w dzienniku. Jest to o tyle ważny dokument, że stanowi podstawę – oczywiście nie jedyna – odebrania technicznego budynku przez nadzór budowlany, a więc de facto pozwolenia na użytkowanie budynku – bez tego niemożliwe jest w nim zamieszkanie kogokolwiek. Kierownik budowy niekoniecznie musi przebywać codziennie na takiej budowie, wystarczy, że będzie pełnił ogólny nadzór nad procesami budowlanymi, przy czym nie ma ONZ żadnej kierowniczej roli nad pracownikami wykonującymi poszczególne roboty budowlane.