×

Pięć znaczących etapów

Pięć znaczących etapów

Pięć znaczących etapów

O budowie domu można długo mówić i opowiadać godzinami o każdym aspekcie każdego z etapów, jednakże aby scharakteryzować całą budowę, wystarczy wymienić pięć zasadniczych jej etapów. Pierwszy z tychże etapów to najogólniej rzecz ujmując przygotowanie działki. Można wliczyć w to również sam jej zakup. Drugi z etapów nazywany jest stanem zerowym. Zgodnie z tą nazwą możemy powiedzieć, że chodzi o wyprowadzenie budowy na poziom równy z powierzchnią gruntu. Chodzi zatem o wykonanie fundamentów, piwnic oraz stropów nad piwnicą, o ile w ogóle budynek będzie podpiwniczony. Następne dwa etapy to stan surowy. Pierwszy z nich określamy mianem „otwartego” i polega na wykonanie części nadziemnej konstrukcyjnej wraz z przykryciem dachu. Drugi z owych stanów surowych nazywany jest „zamkniętym” i polega na zamontowaniu w budynku wszelkich okien oraz drzwi. Do tego etapu możemy wliczyć również wykonanie wylewek i tynków. Ostatni etap budowy domu, który zasadniczo pochłania najwięcej czasu i jednocześnie bardzo dużo funduszy jest etap nazywany „pod klucz”. Do tej fazy budowy musimy wliczyć wszelkie prace wykończeniowe związane z urządzeniem i zaaranżowaniem wnętrza według własnych wyobrażeń. Niewątpliwie każda budowa musi przejść przez wszystkie te etapy, a każdy z nich wymaga odpowiednich nakładów finansowych oraz czasu.