×

Parametry i przestrzeń miejska

Parametry i przestrzeń miejska

Właśnie te komputerowe narzędzia parametryczne, fascynują wręcz architektów i to już od ponad dziesięciu lat. I właśnie jednymi z pierwszych to architektów stosujących je, byli m.in. greg Lynn, a także Frank Gehry. Natomiast zakres zastosowań narzędzi tych właśnie parametrycznych, obejmuje praktycznie to wszystkie etapy procesu projektowego: i to od fazy tworzenia danej to koncepcji architektonicznej, aż po sam etap realizacji danego to obiektu. Z kolei na etapie koncepcji, narzędzia te właśnie umożliwiają swobodne wręcz kształtowanie danej to formy architektonicznej, i to niezależnie od stopnia skomplikowania jej właśnie geometrii. Może się to z kolei odbywać dwojako: zarówno poprzez to intuicyjne, „rzeźbiarskie“, poszukiwanie właśnie danego to kształtu, jak i również poprzez to tworzenie danego to algorytmu komputerowego, według to którego generowana jest jakby dana to forma. Natomiast te narzędzia parametryczne, pozwalają z kolei także na dokładne to wręcz odtworzenie założonej właśnie przez architekta geometrii obiektu w danym to właśnie projekcie konstrukcyjnym, a z kolei następnie, precyzyjne wręcz wykonanie danych to elementów, tak zwanych, nośnych, albo i elewacyjnych w danej to fazie budowy, danego to obiektu.