×

Nieruchomość produkcji budowlanej

Nieruchomość produkcji budowlanej

Pojęcie nieruchomości produkcji budowlanej oznacza, że produkcja budowlana jest nieruchoma czyli stoi w stałym miejscy na przykład na określonej powierzchni. tak, więc takie oto usytuowanie się obiekty budowlanego zmusza do ciągłego przemieszczania się brygady budowlanej wraz ze wszystkimi narzędziami i maszynami. Natomiast place budów muszą być ciągle tworzone od nowa a tym samym ludzie mają ciągłość pracy. Taka nieruchomość produkcji budowlanej związana jest również z transportem a tym samym dostawą materiałów budowlanych do miejsca trwania danej budowy. Transport odbywa się zazwyczaj specjalnymi ciężarowymi samochodami, które mają możliwość rozładunku materiałów. Plac budowy w momencie jej zakończenia musi być zlikwidowany aby mógł być dokonany odbiór. Jak nam wiadomo budowy rozpoczynane są w określonych terminach natomiast zimą zazwyczaj nikt nie buduje domów dlatego pracownicy przygotowani są na sezonowość budowy. Niestety zimą skazani są na siedzenie w domu dopóki nie puści śnieg i mróz.