×

Mezopotamia

Mezopotamia

W tamtych właśnie terenach, nie było kamienia, ani drewna. Posiadali, przede wszystkim pod dostatkiem glinę. Ona właśnie była podstawowym to materiałem do lepienia ścian i także do wyrobu cegły, i to zarówno tej suszonej, jak i tej wypalanej. i nie posiadali oni materiałów wytrzymałych na zginanie. Tak więc, co zatem uczynili? Skonstruowali oni zatem pierwsze to półkoliste sklepienia, w których to cegły są poddawane ściskaniu. Natomiast ściany, musiały być odpowiednio masywne, aby to z kolei przeciwstawić się rozporowi łukowych to konstrukcji. Poza tym, stosowano także tam sklepienia pozorne, w których to właśnie nadwieszano stopniowo ku górze kolejne to warstwy w przeciwległych ścianach dane to pomieszczenia. I czym właśnie jeszcze wyróżnia się Mezopotamia? Prawdopodobnie wykonywano tam właśnie kopuły z gliny. I jak właśnie wyglądały tam miasta? Na samym początku, rozwijały się swobodnie wręcz, zaczynając właśnie od danych to domów mieszkalnych w kształcie koła, albo i prostokąta, natomiast z czasem, wznoszono je według to planu urbanistycznego, i zarazem otaczano je grubymi to murami obronnymi. natomiast świątynie, były z kolei prezentowane jakby skąpiej niż w Europie.