×

Instalacja odgromowa w domu

Instalacja odgromowa w domu

Instalacja odgromowa w domu

Wyładowania atmosferyczne mogą być bardzo niebezpieczne. Uderzenie pioruna jest związane z przepływem prądu o ogromnym napięciu, natężeniu i mocy. Warto więc pamiętać o zabezpieczeniu domu przed jego skutkami. Według przepisów prawa w naszym kraju każdy budynek o powierzchni powyżej pięciuset metrów kwadratowych i wysokości ponad piętnastu metrów musi być wyposażony w instalację odgromową. Mogłoby się wydawać, że nie dotyczy to większości właścicieli domów wolnostojących, jednak budynki wykonane z łatwopalnych materiałów, pokryte przy zastosowaniu trzciny oraz gontu oraz znajdujące się w miejscach podatnych na wyładowania atmosferyczne również muszą mieć taką instalację. Jej funkcjonowanie polega na błyskawicznym odprowadzaniu w stronę ziemi energii powstałej podczas uderzenia piorunu. W skład instalacji odgromowej wchodzą zwody, uziom, a także przewody odprowadzające. Zwody układa się na powierzchni dachu oraz elementach znajdujących się powyżej niego. Przewody montuje się zwykle na elewacji domu przy zachowaniu dwucentymetrowej odległości od ścian. Mają one na celu połączenie zwodów z metalowymi uziomami znajdującymi się w ziemi. Aby uchronić sieć elektryczną przed działaniem piorunów, należy zastosować połączenia wyrównawcze i zabezpieczenia przepięciowe, które automatyczne wyłączają instalację elektryczną w razie nieprawidłowych parametrów prądu.