×

Instalacja kanalizacyjna w domu

Instalacja kanalizacyjna w domu

Instalacja kanalizacyjna w domu

Początek montażu instalacji kanalizacyjnej ma swoje miejsce w trakcie stawiania stan przyziemia. W skład instalacji w środku domu wchodzą piony spustowych łączących części umiejscowione na różnych piętrach, przyłącza odprowadzające ścieki od przyborów kanalizacyjnych w kierunku pionów, a także poziomy odpływowe transportujące ścieki do sieci zewnętrznej. Powinny być one wykonane z odpornych i trwałych materiałów, które posiadają właściwe parametry techniczne. Aby cały system kanalizacji sprawnie działał, należy wyposażyć go w syfony, wywiewki wentylacyjne, kratki odpływowe i rewizje oraz czyszczaki. Odpowiednio wykonana instalacja charakteryzuje się zastosowaniem stosunkowo krótkich podłączeń. Rury wchodzące w skład pionów powinny posiadać identyczną średnicę. W skład dolnej części pionu musi wchodzić czyszczak, a w skład górnej części przewód wentylacyjny. Przewody odpływowe, które są niezbędnym elementem każdej instalacji kanalizacyjnej, znajdują się zazwyczaj pod piwnicą. Mają one na celu transportowanie ścieków do przykanaliku ścieków gospodarczo-bytowych, skąd odprowadza się je do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej. Właściwie zaprojektowana kanalizacja wewnątrz domu musi zapewniać właściwą szybkość przepływu wszystkich ścieków, co pozwala na uniknięcie zbierania się osadów wewnątrz kanałów.