×

Fundamenty domu jednorodzinnego

Fundamenty domu jednorodzinnego

Fundamenty domu jednorodzinnego

Głębokość, na jakiej powinny zostać wylane fundamenty stawianego przez nas domku jednorodzinnego, jest uzależnione od wielu niezwykle istotnych czynników. Na prawidłowy przebieg budowy mają wpływ głównie takie rzeczy, jak poziom występowania gruntów nośnych, poziom występowania wody gruntowej, głębokość fundamentów budynków sąsiednich albo planowane podpiwniczenie budynku. Przeprowadzone przed rozpoczęciem planowanej budowy badania geotechniczne oraz sporządzenie dokumentacji geotechnicznej umożliwi nam podjęcie właściwej decyzji o prawidłowym posadowieniu naszego przyszłego domu. Sporządzenie wspomnianej dokumentacji geotechnicznej albo opinii o uwarunkowaniach wodno-gruntowych nabytych przez nas terenów najlepiej jest zlecić przed adaptacją projektu, aby później uniknąć dodatkowych poprawek i płacenia za własne zaniedbania albo poprawianie wcześniejszych błędów czy niedopatrzeń architekta. Papiery te umożliwią bowiem najlepsze określenie poziomu wody gruntowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jej wahania i maksymalny poziom. Dodatkowo, ułatwią nam podjęcie decyzji o ewentualnym podpiwniczeniu budynku albo całkowitej rezygnacji z piwnicy, jeżeli na działce istnieje niebezpieczeństwo cyklicznego zalewania bądź zawilgocenia tego pomieszczenia w okresie wiosennym albo jesiennym.