×

Elektycyzm

Elektycyzm

Ten właśnie styl miał już swoje miejsce w XIX wieku, natomiast nie odpowiadał on aktualnym warunkom. Wciąż to następowały zainteresowania średniowieczem, sztuką gotycką, a także klasycyzmem. Architekci właśnie , nie poszukiwali nowatorskich to rozwiązań konstrukcyjnych. Wykorzystując to niekiedy nowe materiały, ukrywali je z kolei pod starą to formą. Tak, na przykład słupy żeliwne na dworcach, w halach i także pawilonach, miały z kolei to antyczne, tak zwane, głowice. I właśnie ocena wartości danego to budynku, zależała z kolei to od danej to dekoracji, a także od danego to bogactwa. Właśnie eklektycyzm, skupił się na naśladownictwie, a z kolei odrzucił on twórczość, dokładnie mówiąc, oznacza właśnie łączenie różnych to, i z kolei często niezgodnych ze sobą elementów, funkcjonalnego to i plastycznego zarazem rozwiązania. Wyróżnia się właśnie kilka to form eklektycyzm. Jest to chociażby eklektycyzm historyczny i romantyczny także. Ten pierwszy z kolei, odnosił się właśnie do obiektów, które posiadają formy gotyckie. Z kolei romantyczny, łączył w sposób to dowolny i przypadkowy w jednej budowli dwa lub więcej stylów. Natomiast w dążeniu do doskonałości i przepychu, a także stworzenia romantycznego nastroju, stosowano to bogactwo dekoracji, a także niepotrzebne to wręcz zakamarki i schodki w danych to budynkach. Przede wszystkim został on zauważony w Anglii i także Francji oraz i w Polsce.