×

Egipt

Egipt

Właśnie na pierwszy plan wysuwa się nam architektura starożytnego Egiptu, którzy to z kolei korzystali właśnie z materiałów, jakim to była trzcina i także muł nilowy. Natomiast z tego właśnie mułu, formowano następnie cegły, które to z kolei były wysuszane na słońcu. I właśnie drewno, stosowano rzadko, dlatego też, że było w tamtych terenach trudne do zdobycia, a także trudne do obróbki. Natomiast posiadali oni dostatek wręcz wapienia i granitu, który to z kolei zapewniał materiał trwały i o dużej także wytrzymałości. Czym zatem wyróżniały się ich konstrukcje? Były one z kolei proste i zarazem stateczne. Składały się one właśnie z danych to belek, a także wspierających je ścian albo i słupów. To wszystko starali się uszczelniać gliną i plecionką z trzciny. Z kolei to z powodu słabej wytrzymałości i kamienia, wysokość to słupów budowli, nie przekraczała właśnie sześciu średnic, i były rozstawione w niewielkich to odległościach. Z tego też właśnie powodu, większe wnętrza, zapewniał z kolei istny las słupów. Czym zatem wyróżniały się budowle egipskie? Przede wszystkim właśnie widoczny był trapezowy przekrój, danych to ścian. Natomiast obramowania okien, drzwi, krawędzie ścian, wzmacniano z kolei drewnianymi beleczkami.