×

Dach i izolacja

Dach i izolacja

Odpowiednio wykonana konstrukcja dachowa powinna chronić wnętrze domu nie tylko przed dostępem wilgoci, ale również przed utratą ciepła. Samo pokrycie dachowe nie jest jeszcze elementem wystarczającym do tego, by uzyskać odpowiedni poziom izolacji. Konieczne jest współdziałanie kilku elementów. O jakości dachu w pierwszej kolejności świadczy zastosowanie właściwej warstwy wstępnego krycia. Warstwą tą jest folia dachowa. Układana jest ona bezpośrednio na deskowaniu lub krokwiach. Po ułożeniu folii można przystąpić do układania materiału izolacyjnego. Termoizolacją wykonuje się dziś głównie z waty szklanej lub wełny mineralnej. Na warstwę waty układana jest następnie folia paroizolacyjna. Dopiero na nią układane są płyty stanowiące sufit poddasza. To, jak bardzo trwały będzie nasz dach i jak dobrze pełnić będzie swoje funkcje zależy w dużej mierze od tego, czy odpowiednia kolejność warstw zostanie zachowana. Folie muszą zostać ułożone szczelnie, gdyż zabezpieczają one izolacje dachu przed zawilgoceniem. Wilgotna wata szklana i wełna mineralna tracą swoje właściwości izolacyjne. W przypadku dostania się do wewnątrz wody cała inwestycja finansowa i czas na nią przeznaczony okazują się stracone.