×

Czy na zabudowę balkonu potrzebne są jakiekolwiek zezwolenia

Czy na zabudowę balkonu potrzebne są jakiekolwiek zezwolenia

Jeżeli nosimy się z zamiarem zabudowy lub przebudowy balkonu, najprawdopodobniej nie będziemy mogli tego dokonać bez jakichkolwiek zezwoleń lub uzgodnień. Takie pozwolenie będzie wymagane tym bardziej, im większe prace zamierzamy przeprowadzić na naszym balkonie, przykładowo – zabudowanie balkonu na przykład poprzez przeszklenie będzie wymagało bezwzględnie zgody wspólnoty mieszkaniowej, zarządu spółdzielni mieszkaniowej lub gminy, jeśli jest to mieszkanie komunalne. Niekiedy prace związane z zabudowa balkonu będą wymagały nawet pozwolenia na budowę, jeśli zakres prac modernizacyjnych będzie w jakiś sposób poruszał kwestie konstrukcyjne budynku – w takim przypadku poza wyrażeniem opinii przez wspólnotę mieszkaniową należy złożyć stosowny wniosek o wydanie pozwolenia na budowę do miejscowego urzędu gminy lub też urzędu miasta – w przypadku nieruchomości położnej w gminie miejskiej. Przed przystąpieniem jeszcze do prac aranżacyjnych należy sporządzić odpowiedni plan naszej zabudowy, jeśli posiadamy, to dołączyć również rysunki techniczne przyszłej konstrukcji i zgłosić się do wydziału architektury i planowania przestrzennego w danej gminie bądź dzielnicy. W sytuacji, kiedy mieszkamy w budynku, kamienicy, która jest wpisana do rejestru zabytków, wszelkie prace modernizacyjne naszego balkonu będą na pewno wymagały zatwierdzenia przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.