×

Cesarstwo Zachodznio-rzymskie

Cesarstwo Zachodznio-rzymskie

Przede wszystkim właśnie funkcja świątyń chrześcijańskich , różniła się od funkcji świątyni pogańskiej, dlatego, że właśnie świątynia chrześcijańska gromadziła rzesze, które uczestnicząc w danej to liturgii, chciały zarazem widzieć ołtarz, a także słyszeć wygłaszane to nauki. Zatem potrzebne były wnętrza o dużej to pojemności, dobrej akustyce, a także dobrej widoczności. Z tego też właśnie powodu, wykształcił się typ kościoła na prostokątnym to rzucie poziomym. Natomiast różnica długości, umożliwiała zarazem doświetlenie danego to wnętrza oknami umieszczonymi nad dachami. I w celu, uzyskania to odpowiedniej widoczności, ołtarz z kolei był na danym to podwyższeniu. A zatem jak wyglądały bazyliki? Zdobiły je właśnie ubogie wręcz malowidła ścienne, pełne to symboli i scen figuralnych. Nawet to kolumny miały głowice, tak zwane, prymitywnie rzeźbione. Z kolei oprócz świątyń, występowały także budynki o planie to centralnym na rzutach kolistych, albo i też wielobocznych. I wyraźnie widać, że z powodu braku specjalistów, budowało się właśnie biednie, licho, i także prymitywnie. Nie było wtedy takich udogodnień, jak są teraz.