×

Budowanie Pinnacle

Budowanie Pinnacle

Właśnie architektura zawsze wręcz, wiąże się z konstrukcją, ale z kolei konstrukcja nie zawsze jest właśnie architekturą. To jest właśnie pierwszy dylemat, przed jakim to stoją właśnie dani projektanci. Natomiast dla wielu, prosty akt budowania konstrukcji, jest tożsamy z tworzeniem to danej architektury. jednak właśnie jest wręcz zasadnicza różnica między czymś, co z kolei osiąga poziom architektury i czymś, co jest właśnie po prostu budynkiem. Natomiast ważne jest, w jaki to sposób konstrukcja została włączona w całą to koncepcję. To jest właśnie jeden z problemów, jakie właśnie na pierwszy plan wysunęli dani to moderniści. Argumentem jest to, że elegancka konstrukcja, automatycznie wręcz staje się architekturą, jest czymś podejrzanym, ale na odwrót z kolei dobra architektura musi z kolei rozwiązywać daną to kwestię konstrukcji w sposób to wręcz elegancki. Właśnie pojawienie się tych nowych systemów obliczeniowych, spowodowało wzrost zainteresowania projektowaniem, tak zwanym „freeform”, a z kolei możliwość matematycznego opisania złożonych to form ze skomplikowanymi wręcz , tak zwanymi, krzywiznami, zaowocowało z kolei szeregiem to eksperymentów, co z kolei zresztą jest właśnie naturalną konsekwencją pojawienia się nowej to technologii.