×

Budowa domu a ustalenia z ekipą budowlaną

Budowa domu a ustalenia z ekipą budowlaną

Budowa domu a ustalenia z ekipą budowlaną

Już we wstępnej fazie planowania inwestycji budowlanej, jaką jest bez wątpienia budowa naszego domu jednorodzinnego, możemy rozglądać się za ekipą budowaną, której powierzmy prowadzenie naszej inwestycji – dobrze w tym celu rozpytać swoich znajomych, poczytać trochę komentarzy w Internecie, by nie ryzykować i nie powierzać budowy domu komuś, kto dopiero startuje, kto nie ma jeszcze na koncie ukończonych obiektów budowlanych takiego właśnie rodzaju (chociaż każdy budowlaniec kiedyś przecież zaczynał naukę praktyczną w swoim fachu). Po znalezieniu odpowiedniej firmy będziemy ustalali z jej właścicielem bądź też osobą zajmująca się w przyszłości budowa naszego domu wszelkie szczegóły związane z inwestycja budowlana, a następnie trzeba te wszelkie ustalenia przelać na papier, a więc sporządzić umowę o roboty budowlane. Przypisywaniu tego dokumentu należy mieć świadomość, że taka umowa rodzi za sobą określone skutki prawne, a więc w sytuacji jakichkolwiek sporów w przyszłości – dotyczących stron danej umowy – będzie ona najważniejszym dokumentem w tej kwestii. Z uwagi właśnie na tak doniosłe znaczenie tego dokumentu należy sporządzić go starannie, zawrzeć tam jak najwięcej ustaleń pomiędzy stronami, by nie było miejsca na dywagacje w przyszłości, co strony miały na myśli w poszczególnych aspektach realizacji procesu budowlanego. Na pewno umowa powinna zawierać tak ważne elementy ustaleń ustnych jak terminy realizacji czy to poszczególnych etapów budowy domu, czy też ostateczny termin zakończenia budowy, oczywiście ważne są też ustalenia dotyczące spraw finansowych związanych z prowadzeniem danej inwestycji.