×

Błędy w budowie

Błędy w budowie

Budowa dachu ma ogromne znaczenie dla powodzenia całego procesu budowlanego. Często jednak podczas wykonywania pokrycia dachowego popełniane są błędy, które mogą przynieść poważne szkody w późniejszym czasie. Błędy pojawiać się mogą we wszystkich działaniach, najgorzej jest jednak, gdy dotyczą one działań podstawowych. Bardzo często błędy wynikają z niewłaściwego rozmieszczenia łat na dachu. Na łatach tych opierają się dachówki. Jeśli nie będą one odpowiednio ustawione wówczas może okazać się, iż zakupione przez inwestora pokrycie dachowe nie będzie pasować, pomimo wcześniejszych obliczeń. Łaty dachowe mogą być przybite w nierównomiernych odstępach. To sprawia, że pokrycie nie może nachodzić na siebie w odpowiedni sposób i powstają szpary. Jeśli łaty rozmieszczone są zbyt blisko siebie wówczas dachówki sprawiają wrażenie za długich. W tej sytuacji poszczególne elementy pokrycia dachowego za bardzo nachodzą na siebie, a przez to mogą wypychać się z właściwej pozycji. Rozmieszczenie elementów na dachu ma, więc bardzo istotne znaczenie. Warunkiem wykonania dobrego i trwałego pokrycie jest dokładne rozmieszczenie łat. Warto pamiętać, iż różne rodzaje dachówek będą miały odmienne wymagania odnośnie łat.