×

Architektura przyrody

Architektura przyrody

Architektura związana jest również z przyrodą. Środowisko przyrodnicze także posiada swoje zabytki w postaci parków przyrody, różnego rodzaju niespotykanych okazów kwiatów, krzewów i drzew. Wszystkie te elementy zazwyczaj są powiązane ze sobą i tworzą piękny krajobraz. Polska cieszy się szerokim wyborem parków przyrody, w których często występują niesamowite okazy roślinności. Przyroda często samoistnie tworzy swoją architekturę bez udziału jakichkolwiek innych sił człowieka. Jednak człowiek także może zaprojektować park. Nawet w zwykłym lesie przyroda tworzy architekturę w postaci na przykład spadających kolorowych liści, które tworzą pierzynę okrywającą trawę, różnego rodzaju kamienie ułożone w sposób przyciągający ludzką uwagę. Najbardziej znanym i najbardziej odwiedzanym Parkiem Przyrody jest między innymi Białowieski oraz kampinoski park. Oba te parki mają dużą powierzchnię i spotkać w nich można różne pomniki przyrody, ciekawe okazy zwierząt i roślin. Ludzie chętnie spacerują a zarazem zwiedzają parki i podziwiają tamtejszą architekturę.