×

Architektura krajobrazu

Architektura krajobrazu

W architekturze wyróżnia się kilka jej rodzajów. Jednym z nich jest architektura krajobrazu. Za architekturę krajobrazu uważa się dziedzinę nauki, która wiąże się z kształtowaniem i formowaniem ludzkiej przestrzeni życiowej, za pośrednictwem takich tworów naturalnych jak rośliny, woda a także za pomocą elementów architektonicznych. Uwzględnia się wiele różnych czynników, takich jak na przykład rzeźba terenu, występująca flora czy też kulturę i tradycje miejscowych ludzi oraz ich potrzeby. Architektura krajobrazu wiąże ze sobą trzy podstawowe nauk: pierwszą jest oczywiście architektura w dosłownym znaczeniu tej dziedziny, drugą z nich jest urbanistyka, a jako ostatnią wymienia się planowanie przestrzenne. Celem architektury krajobrazu jest uczynienie go nie tylko estetycznym i pięknym ale również funkcjonalnym i przystosowanym do pragnień i potrzeb ludzi. Projekty dotyczące architektury krajobrazu są jednak niewątpliwie formą sztuki, która pomimo swojego dosyć krótkiego stażu (dziedzina ta powstała w XIX wieku) znalazła wielu zwolenników, zajmujących się projektowaniem i ulepszaniem naszego otoczenia.