×

Architektura grecka

Architektura grecka

Grecja jest pięknym krajem i bogatym w różnego rodzaju budowle architektoniczne. Grecja jest krajem, w którym rozwijał się okres archaiczny, klasyczny, jak również hellenistyczny. Sztuka grecka miała bogatą historię dlatego właśnie dzielona jest na kilka okresów. Okres archaiczny jest najstarszym etapem rozwoju sztuki greckiej. jego początki sięgają XII wieku przed naszą erą. Najwięcej zmian w sztuce greckiej spowodowały podboje Aleksandra Wielkiego. Dalej rozwijała się sztuka hellenistyczna, która wynikała z przenikania na przemian elementów greckich oraz orientalnych a także italskich. Szczegółowy przełom nastąpił w nauce gdzie rozwijały się nauki przyrodnicze oraz filozoficzne. Wówczas powstawały liczne portrety ze względu na zwiększone zainteresowanie człowiekiem jego pochodzeniem. Na portretach przedstawiano rasy ludzi, warstwy społeczne, ludzi bogatych i ubogich itp. Także powstawały bogate pejzaże. Również rozpowszechniło i ubogaciło się budownictwo greckie. Grecja może cieszyć się wszelkiego rodzaju budowlami architektonicznymi, które przyciągają masę turystów.