zmniejszak

Jaki rodzaj ogrzewania do domu

Jaki rodzaj ogrzewania do domu

Coraz więcej zarówno domów wielorodzinnych, jak i domów jednorodzinnych w naszym kraju objętych jest siecią ogrzewania centralnego miejskiego lub gminnego, jest to dla posiadaczy domów jednorodzinnych opcja najlepsza, bowiem nie muszą się martwic o samodzielne ogrzewanie swoich domów, a ponadto instalacja grzewcza, którą wykonują w takich nowo budowanych domach, jest tańsza, nie wymaga, bowiem zakupu i montowania pieca grzewczego oraz innych elementów dodatkowych, jak zbiornik na wodę czy cała elektronika z tym związana. Jednak w sytuacji, kiedy nie mamy możliwości podłączenie się do sieci ogrzewania miejskiego, już na etapie projektowania naszego przyszłego domu trzeba zastanowić się, w jaki sposób rozstrzygnąć kwestie ogrzewania naszego domu, a więc ustalić konkretne źródło ciepła. Jeśli zdecydujemy się na pro ekologiczne inwestycje w danym kierunku, jak zastosowanie tak zwanej pompy ciepła, zamontowanie paneli słonecznych czy też zastosowanie przydomowej elektrowni wiatrowej w celu ogrzewania naszego przyszłego domu, możemy liczyć na pewne dotacje z ministerstwa ochrony środowiska. Ważnym aspektem rozstrzygania kwestii ogrzewania naszego przyszłego domu jest sprawdzenie, również na etapie projektowania obiektu, czy dany teren nie jest objęty jakimś programem szczególnym, związanych na przykład z ochroną środowiska naturalnego na danym obszarze.

Instalacje elektryczne – na co zwracać uwagę

Instalacje elektryczne – na co zwracać uwagę

Jeśli budowany dom posiada już zadaszenie, następnie wstawiamy okna i drzwi, uzyskując w ten sposób stan budowy określany mianem zamkniętego – oznacza to, że można przystąpić do stawiania ścian działowych, a następnie przystąpić do montażu poszczególnych instalacji. Takim właśnie etapem budowy domu będzie montaż instalacji elektrycznej – powinien wykonywać to wykwalifikowany elektryk, który posiada odpowiednie uprawnienia, jeśli nie będzie takowych posiadał, możemy mieć problem z odbiorem budynku przez inspektora nadzoru budowlanego po zakończeniu jego budowy. Ważne jest, aby instalacja elektryczna, kładziona w danym czasie w domu, posiadała 2 istotne cechy – umożliwiła wygodne korzystanie z prądu we wszystkich pomieszczeniach naszego domu oraz była wykonana w taki sposób i z takich materiałów, aby korzystanie z niej było bezpieczne. Dlatego też trzeba zaprojektować odpowiednia ilość gniazdek w poszczególnych pomieszczeniach, istotne będzie też, czy będą one umiejscowione w dolnej części pomieszczenia, czy w górnej (zależnie od tego, jaki wariant wybierzemy, przy czym nie ma to istotnego znaczenia z uwagi na bezpieczeństwo korzystania z danej instalacji elektrycznej). Instalacje elektryczna kładziemy w fazie jeszcze poprzedzającej otynkowanie ścian, pozostawiają w miejscach przyszłych kontaktów końcówki przewodów, które już w fazie po malowaniu ścian zostaną podłączone do zakupionych w tym celu kontaktów.

Budowa domu a uzyskanie pozwolenia

Budowa domu a uzyskanie pozwolenia

Od dawna dość mówi się w naszym kraju o tym, jak zawiłe i często bezsensowne są przepisy związane z uzyskiwaniem pozwoleń na budowę domów oraz podobne przepisy, zawarte w prawie budowlanym – powoduje to wszystko wydłużenie procesów budowlanych, a w konsekwencji większe koszty dla osób budujących domy, nie tylko te jednorodzinne, ale też i wszelkie obiekty budowlane. Najwięcej formalności związanych jest z uzyskaniem formalnego pozwolenia na budowę domu – niezbędne jest w tym celu dostarczenie do urzędu całego stosu różnego rodzaju zaświadczeń, analiz, dokumentacji związanej z działka przeznaczona pod zabudowę, z projektem domu, z samym gruntem i tak dalej. Ponadto dużym utrudnieniem prowadzenia procesu budowlanego jest to, że w kwestii wielu różnego rodzaju składanych do urzędów pism nie ma w przepisach określonych terminów, w jakich maksymalnie dana sprawa powinna zostać załatwiona, w ten czy w inny sposób. Dochodzi, więc często do takich sytuacji, kiedy dany inwestor zwraca się do urzędu czy to gminy, czy nadzoru budowlanego w pewnej kwestii, a następnie całymi miesiącami czeka na załatwienie ej sprawy i nie otrzymuje żadnej odpowiedzi, żadnego rozstrzygnięcia, a więc nie może kontynuować procesu inwestycyjnego. Taka sytuacja ma się już wkrótce zmienić, bowiem w ministerstwie budownictwa trwają mocno już zaawansowane prace nad prawem budowlanym, mające na celu dokonanie szeregu zmian korzystnych dla osób czy podmiotów realizujących inwestycje budowlane.

Jak prawidłowo ocieplić dach budynku

Jak prawidłowo ocieplić dach budynku

Na etapie budowy domu dobrze jest od razu wykonać wszystkie możliwe czynności, nie pozostawiając niektórych na czas, kiedy – w naszym rozumieniu – będą ku temu lepsze warunki, będzie więcej środków finansowych, a więc jednym słowem – będzie to korzystniejsze. Tymczasem najkorzystniejsza opcja jest zrobienie poszczególnych robót właśnie w momencie prowadzenia inwestycji budowlanej, unikniemy w ten sposób w przyszłości sytuacji związanej z dużym bałaganem, z dezorganizacja naszego życia, a jednocześnie użytkowanie naszego świeżo wybudowanego domu będzie o wiele bardziej wygodne i bezpieczne, zmniejszając często koszty utrzymania takiego domu. Takim przykładem może być etap kładzenia dachu, a więc i jego ocieplenia – wielu ludzi decyduje się właśnie nie wykonywać tej czynności w sytuacji, kiedy zakładają sobie, że poddasze użytkowe po wybudowaniu domu nie będzie przystosowywane na pomieszczenia mieszkalne, a więc nie jest konieczne doprowadzanie tam ogrzewania, a więc i ocieplania dachu. Tymczasem jest to zła decyzja, bowiem ocieplenie dachu od razu w fazie budowy domu ma kolosalne znaczenie w dwóch kwestiach – jedną z nich jest na pewno uciekanie ciepła przez dach nie zabezpieczony odpowiednio, a więc automatycznie większe rachunki za ogrzewanie domu. Kolejna rzecz to unikniecie w przyszłości bałaganu i dodatkowych czynności, jeśli zechcemy dokonać ocieplenie dachu – często już nie jest to możliwe w takim stopniu, jak na etapie budowy domu.

Ściany działowe z pełnej cegły

Ściany działowe z pełnej cegły

Ważnym etapem każdej budowy, w tym równiej obejmującej budowę swojego domu jednorodzinnego, jest kreowanie poszczególnych pomieszczeń we wnętrzu budynku poprzez zabudowanie powierzchni domu ścianami działowymi. Generalnie kupując projekt domu lub też zlecając wykonanie konkretnego projektu będą tam na pewno uwzględnione wszystkie ściany działowe domu, z wyszczególnieniem, z jakiego rodzaju materiału ściany te mają być wykonane, ewentualnie, jaki materiał zastępczy jest dopuszczalny. Ścianki działowe możliwe są do wykonania z bardzo różnych materiałów, od tych lekkich, jak płyta kartonowo-gipsowa do tych najcięższych, jak cegła pełna czy też pustaki wykonane z silikatu. W tych dwóch ostatnich przypadkach wykonanie ścian działowych będzie miało istotne znaczenie dla obciążenia strony, jakie dane rozwiązanie stworzy, bowiem cegła pełna i silikaty posiadają największy ciężar właściwy ze stosowanych na tym etapie materiałów budowlanych. Dlatego też w sytuacji, kiedy nawet w projekcie domu jest ujęta możliwość wykonania ścian działowych z przedmiotowych materiałów budowlanych, a my zamierzamy wykonać takie ściany w miejscach nie uwzględnionych w projekcie domu, a w innych, wskazane jest skonsultowanie się w tej sprawie czy to z architektem – twórca projektu, czy przynajmniej z kierownikiem budowy, wskazując mu dana zmianę – on powinien wiedzieć, czy nie zagrozi to zmianami naprężeniowymi, które w konsekwencji osłabiłyby całą konstrukcje wznoszonego budynku.

Czynności przygotowujące do rozpoczęcia budowy

Czynności przygotowujące do rozpoczęcia budowy

Każda budowa wymaga podzielenia jej na kolejne etapy, które należy realizować w kolejności wskazanej w regułach związanych z tradycja budowlaną – w tym względzie niewskazane jest przeskakiwanie niektórych etapów i inna kolejność ich realizacji, bowiem może to być bardzo niekorzystne dla końcowego efektu budowlanego, jak też spowodować większe zamieszanie na budowie, konieczność naprawiania pewnych powstałych w wyniku tego błędów, dokonywania korekt i temu podobne sytuacje. Pierwszym etapem każdej budowy będzie na pewno wykonanie pewnych czynności przygotowawczych, by można było w ogóle ruszyć z budową. Ważne jest, aby czasami kilka poszczególnych czynności prowadzić niejako równolegle, w ten sposób możemy w istotny sposób skrócić czas całej inwestycji, jest to istotne zwłaszcza w sytuacjach, kiedy chcemy rozpocząć prace budowlane w takim okresie roku, o takiej porze, by zdążyć z głównymi pracami przed nastaniem zimy, mowa oczywiście o pracach związanych ze wznoszeniem domu, a więc doprowadzeniem go do stanu surowego zamkniętego, a jeszcze lepiej będzie, kiedy zdążymy w tym czasie również z instalacją grzewczą. Do czynności przygotowawczych należy przygotowanie placu budowy, skompilować to należy z takimi pracami prowadzonymi równolegle jak z wystąpieniem o pozwolenie na budowę, doprowadzenie wszelkich dostępnych w danej sytuacji mediów do tego miejsca, poszukanie odpowiedniej ekipy budowlanej, a następnie spisanie umowy o roboty budowlane z właścicielem danej firmy budowlanej.

Fundamenty, czyli podstawa

Fundamenty, czyli podstawa

Wiadome jest, że po dokonaniu wyboru odpowiedniej ekipy budowlanej należy przejść wreszcie do roboty. Oczywiste jest, że żeby postawić dom trzeba zacząć kopać odpowiedniej wielkości i głębokości fundamenty. Jak wiadome można przy tego typu pracach skorzystać z usług koparki i raz dwa dołki na fundamenty będą gotowe. Jedna za taką usługę trzeba zapłacić dosyć sporo. Bo jak wiadomo koparki bardzo cenią swoją pracę w konsekwencji, czego inwestor musi pokryć wszelakie zobowiązania. Oczywiście najęcie koparki to nie jest jedyne wyjście w takiej sytuacji, bo jak wiadomo zawsze można takie rzeczy, czyli dołki na fundamenty wykopać ręcznie łopatą. Ale samemu zajmuje to bardzo dużo, natomiast, jeżeli ma się jakąś grupę osób chętnych do pracy, to zawsze można z niej skorzystać i również zaoszczędzić. Po wykopaniu dołków czy to koparką czy też łopatą w zależności od tego, co kto wybierze należy zatrudnić gruszkę, aby powstały ładne, ale przede wszystkim proste fundamenty, bo warto pamiętać, iż to właśnie od fundamentów zależy cała konstrukcja domu i w zasadzie są bardzo ważnym elementem. W sumie to tę cześć również można było by wykonać samemu jednak zajęłoby to sporo czasu i energii, która z całą pewnością przyda się na coś innego. I w zasadzie raczej przy każdym etapie pracy trzeba korzystać z usług i pomocy innych.

Budowa domu bez podpiwniczenia

Budowa domu bez podpiwniczenia

Planując budowę swojego domu na pewno w fazie w ogóle wyobrażania sobie takiej inwestycji mamy ogólnie zaplanowane wiele czynników związanych z dana inwestycja, w tym również to, jakie będą poszczególne pomieszczenia, jak położone względem siebie, jakie będą pełniły funkcje. To właśnie już w tym początkowym etapie samego planu inwestycyjnego możemy podjąć dość istotną decyzje o tym, czy będziemy budowali nasz dom z podpiwniczeniem, czy też zrezygnujemy z piwnicy i nasz dom będzie budowany od razu na gruncie, a więc bez podpiwniczenia. To w zależności od tych właśnie ustaleń będziemy szukali odpowiedniego projektu domu, bowiem jest to zupełnie dwa odrębne systemy domów jednorodzinnych, w zależności właśnie od posiadania lub nie posiadania poziomu domu, zwanego często minus jeden. Wybór projektu domu bez podpiwniczenia ma swoje plusy – zasadniczym jest to, iż będzie nasz dom kosztował sporo mniej niż w wersji z podpiwniczeniem – to wygenerowanie oszczędności nawet do 20 procent, a czasami i więcej, jeśli okaże się, że w danym miejscu grunty są bardzo mocno przepuszczalne, zaś poziom wód gruntowych jest taki, że budowa piwnicy domu będzie wymagała zastosowania technologii tak zwanej wanny. Budując dom bez podpiwniczenia powinniśmy mieć świadomość, że na naszej posesji będziemy musieli znaleźć też miejsce na garaż i zabudowania gospodarcze.

Fundamenty domu – na jakiej głębokości

Fundamenty domu – na jakiej głębokości

Po zorganizowaniu placu budowy, jak też po załatwieniu wszelkich formalności związanych z dostarczeniem na plac naszej budowy poszczególnych mediów oraz po otrzymaniu pozwolenia na budowę domu, przystępujemy już do realizacji pierwszych prac związanych z wznoszeniem naszego domu. Pierwsze prace związane będą z niwelacja terenu, jeżeli będzie to uzasadnione, a następnie wykonujemy fundamenty pod dom, w zależności od tego, czy to będzie dom z podpiwniczeniem, czy stawiany na gruncie, ławy fundamentowe muszą być wykonane. Jest to bardzo ważny etap budowy każdego domu, chociaż pozornie czynność ta jest banalnie prosta – wykonujemy odeskowanie i zalewamy fundamenty albo też wykonujemy je w formie ściany, kra następnie etapami zalewamy zaprawa betonowa. Jednak ta praca wymaga odpowiedniego dopilnowania różnych szczegółów, które mogą okazać się niezwykle istotne w procesie całości budowy domu, jeśli bowiem wykonanie fundamentów będzie wadliwe, od razu tego nie stwierdzimy, lecz po postawieniu domu, a następnie w fazie jego użytkowania zaczną pękać ściany konstrukcyjne, co może zaowocować nawet katastrofa budowlana. Istotne jest, na jaka głębokość zostaną wykonane fundamenty, zależne to powinno być od warstwy, na jakiej jest warstwa nośna w danym miejscu, jak też od tego, jakiej wysokości będą poszczególne ściany konstrukcyjne budynku, z jakich materiałów będą też wykonane.

Mamy finał

Mamy finał

Chyba każdy, kto buduje własny dom, czeka z utęsknieniem na ten moment. Zasadniczo bowiem budowa własnego domu pochłania dosyć dużo czasu, nie mówiąc już oczywiście o finansach. Jednakże w końcu nadchodzi ten moment, kiedy budowa zostaje ukończona i cała rodzina może się już wprowadzać. Na tym etapie jest oczywiście wielka radość, ale nie należy zapomnieć o pewnych formalnościach, których należy dopełnić. Zakończenie budowy domu wiąże się bowiem z koniecznością powiadomienia o tym fakcie Powiatowego Inspektoratu Budowlanego. Wprawdzie w praktyce możemy już w tym momencie zamieszkać w nowym domu, ale formalnie urząd ten ma jeszcze okres trzech tygodni na zgłoszenie ewentualnych zastrzeżeń. Po upływie tego czasu mamy już stuprocentową pewność tego, że możemy się wprowadzać. Tym samym możemy oficjalnie organizować sobie samochód do przeprowadzki i jednocześnie również czekają nas formalności związane z zameldowaniem w nowym miejscu. Gdy dopełnimy tych formalności, możemy zająć się urządzeniem kolejnych pomieszczeń, wstawieniem mebli oraz innych elementów, a gdy wszystko jest już gotowe, możemy nareszcie usiąść i cieszyć się własnym domem. Na ten moment niewątpliwie czeka bardzo wielu ludzi, gdyż jest to spełnienie najskrytszych marzeń. Jednakże najpierw trzeba się bardzo wiele natrudzić.